با خوردن انجیر آردی چالش های سخت زندگیتان را با موفقیت بگذرانید!

اگرچه گیاهان انجیر را می توان به شکل درختی یا بوته ای آموزش داد، اما شکل درختی برای جنوب عملی نیست. در این منطقه، گیاهان انجیر اغلب به زمین منجمد می‌شوند و نگهداری از شکل درخت را دشوار می‌کند.

آموزش انجیر آردی را به شکل بوته ای در زمان کاشت شروع کنید – ارتفاع گیاه جوان را تا نصف آن کاهش دهید. این باعث می شود که شاخه ها از پایه گیاه رشد کنند. اجازه دهید این شاخه ها در طول فصل اول رشد کنند.

سپس، در طول زمستان پس از کاشت، سه تا هشت شاخه قوی و با فواصل وسیع را انتخاب کنید تا به عنوان رهبر عمل کنند. تمام شاخه های دیگر را بردارید، و پیشروها را تا 1 فوت از زمین هرس کنید.

مطمئن شوید که لیدرهایی که انتخاب می کنید به اندازه کافی از هم فاصله دارند تا بتوانند به قطر 3 یا 4 اینچ بدون شلوغی یکدیگر رشد کنند. اگر آنها خیلی نزدیک به هم باشند، نمی توانند به اندازه کافی ضخیم شوند که بتوانند از خود و محصول خود حمایت کنند، و در اثر استرس یا باد شدید تمایل دارند که منفجر شوند یا از هم جدا شوند.

اگر این اتفاق افتاد، رهبر آسیب دیده را حذف کنید و یک رهبر جدید را در زمستان آینده از یکی از بسیاری از مکنده هایی که سالانه ایجاد می شود انتخاب کنید.

با شروع سال دوم پس از کاشت، هر بهار پس از پایان خطر یخبندان اما قبل از شروع رشد، بوته را به عقب برگردانید. این کار را با حذف حدود یک سوم تا یک دوم طول رشد سالانه انجام دهید.

همچنین، تمام چوب های مرده را هرس کنید و شاخه هایی را که در رشد پیشروها اختلال ایجاد می کنند جدا کنید. شاخه های جانبی کم رشد و تمام رشد مکنده را که برای جایگزینی لیدرهای شکسته مورد نیاز نیست، قطع کنید.

وقتی هرس می‌کنید، خرده‌های لخت و غیرمولد را رها نکنید. این خرده ها نقطه ورود موجودات در حال پوسیدگی چوب هستند. تمام برش های هرس را به جوانه یا شاخه برگردانید.

  • منابع:
    1. Fig Production Guide