بررسی رقابت بین انواع ماهی های قزل آلا

زمان در هچری ها ممکن است همیشه موفقیت تولیدمثلی ماهی آزاد پرورشی را کاهش ندهد. دانویتس و همکاران (2004) تفاوت معنی داری در موفقیت باروری بین نسل هفتم قزل آلای کشت شده و قزل آلای قهوه ای وحشی در یک جریان آزمایشی پیدا نکرد.

بنابراین، ماهی‌های پرورش‌یافته همیشه از نظر رقابتی نسبت به ماهی‌های وحشی در زمین‌های تخم‌ریزی پایین‌تر نیستند، میوه آرایی سیب و این نشان می‌دهد که پرورش حمایتی می‌تواند برای افزایش اندازه جمعیت مؤثر جمعیت‌های ماهی آزاد در معرض خطر انقراض مدیریت شود.

همانطور که مک مایکل و همکاران، طرز تهیه زیتون سیاه رهاسازی ماهی‌های پرورش‌یافته ممکن است باعث جابجایی همنوعان وحشی شود. (1999، 2000) در آزمایشات با ماهی قزل آلای رنگین کمان یافت شد.

ویس و اشموتز (1999) حرکت ماهی قزل آلای ساکن را از بخشهای آبراهه مشاهده کردند. اینکه آیا ماهی های پرورشی بر همنوعان وحشی تسلط دارند یا نه، احتمالاً با توجه به زمینه ژنتیکی آنها متفاوت است.

وبر و فاوش (2003) در بررسی خود نمونه هایی از آزمایشات را ارائه کردند که در آن نسبت تقریباً مساوی از قزل آلای قهوه ای بالغ و وحشی در برخوردهای تجربی غالب بود. همچنین نمونه هایی از ماهی قزل آلا کشت شده وجود دارد که هیچ تاثیری ندارد.

به عنوان مثال، Orpwood و همکاران. (2004) گزارش داد که توانایی ماهی قزل آلا اقیانوس اطلس وحشی برای یافتن سرپناه در زمستان تحت تأثیر حضور طوطی پرورشی قرار نگرفت، ماهی قزل آلا حتی زمانی که تعداد ماهی های وحشی از 4 به یک بیشتر بود.

هنگامی که اثرات رقابت بین ماهی قزل آلا چینوک وحشی در کانال‌های آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت، مشاهده شد که جابجایی ماهی‌های وحشی ممکن است با اندازه بدن و تراکم ماهی مرتبط باشد.

وبر و فاوش (2003) گزارش کردند که در تراکم بالا، بهترین زمان مصرف پودر سنجد ماهی های پرورشی قادر به جابجایی ماهی های وحشی از موقعیت های مطلوب رودخانه زمانی بودند که ماهی های پرورشی بزرگتر بودند. با این حال، در تراکم طبیعی، هیچ اثر ثابتی بر مهاجرت یافت نشد.

 • منابع:
  1. Cultured Atlantic salmon in nature: a review of their ecology and interaction with wild fish
 • تبلیغات: 
  1. با فروش این محصولات درآمد خود را میلیاردی کنید
  2. شیری که با دیدن گاومیش ها به بالای درخت رفت
  3. 10 روش ساده که می تواند رفاه را به خانه شما بیاورد
  4. عکاسی که ثابت کرد ملکه الیزابت زنده است!