دلقک سیرکی که از لیمو ترش برای رنگ کردن صورتش بهره می برد!

اکثر دلقک ها برای رنگ کردن صورت خود از رنگ های مخصوص استفاده می کنند در این بخش از آراد برندینگ در مورد اقدام جالب یکی از دلقک ها صحبت خواهیم کرد ایشان تمام رنگ ها را با لیمو ترش مخلوط کرده وبعد بر روی پوست خود می زد که موجب درخشش پوستش در سالن می شد.

اقدام جالب این دلقک موجب معروفیت وی در تمام شهر شده بود و همین امر سبب افزایش فروش لیمو ترش تازه و رونق این محصول شده بود.

برای این کار ابتدا لیمو ترش آبگیری را خریداری می کردند و بعد از شستشو در دستگاه آبگیری یا به صورت دستی آب لیمو ترش تازه را می گرفتند و در ظرف شیشه ای نگهداری می کردند.