پرفروش ترین لیمو کرمان

در بسیاری از مناطق استان کرمان درخت لیمو ترش محلی کاشته می شود و سالانه مقدار انبوهی از لیمو در بازارهای ایرانی به فروش می رسند که یکی از محصولات پرفروش استانهای فارس، کرمان و بوشهر است.
لیمو میوه ای ترش مزه اس که در برخی از نقاط ایران از جمله شهر کرمان به صورت عمده ابتدا به صورت نهال کشت شده و پس ازپرورش و رشد کردن توسط کشاورزان آن منطقه چیده می شوند. لیمو ترش برای زخم معده بسیار مفید است و پودر لیمو ترش کرمان جزء میوه های پرفروش بازارهای ایرانی بوده که از خواص فراوانی برخوردار است که برای تهیه آبلیمو بسیار کاربرد دارد.